Fibernet på Jernbane Alle

Der er påbegyndt et fibernetprojekt af firmaet GIGABIT ApS .
Minimum 25% af vejens husstande er gået med i projektet.

Alle de tilmeldte forventes online inden 1. marts 2020 og der vil blive udsendt ny status fra GIGABIT juni 2019.

For tilmelding til fibernet gå til GIGABITs hjemmeside her

Kort fra GIGABIT over hvortil der udlægges fiberkabler. Tegningen angiver ikke i hvilken side af vejen, fiberrørene lægges. Stregen er blot lagt, så de fleste vejnavne er læselige.
Der er mulighed for opkobling på begge sider af vejen. Kunderne på den modsatte side får skudt fiberrøret under vejen med en jordraket.